موسسه بین‌المللی مطالعات خزر

موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

ایران برای امضای پیش‌نویس رژیم حقوقی دریای خزر عجله نکند

رئیس موسسه بین‎المللی مطالعات دریای خزر: ایران برای امضای پیش‌نویس رژیم حقوقی دریای خزر عجله نکند موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید

تاثیر تعیین منطقه ویژه ماهیگیری و آثار مخرب آن بر پروسه تحدید حدود مناطق دریایی دریای خزر

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر در پروسه دستیابی به یک رژیم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید

برگزاری نشسته موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر تحت عنوان تحدید حدود فلات قاره، موضوعات، قضیه قطر و بحرین

موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - در ادامه سلسله نشست‌های پیرامون حقوق دریاها، دور دیگری از نشست های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید

برگزاری نشست در موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر تحت عنوان تحدید حدود فلات قاره، موضوعات، قضیه دانمارک و نروژ

موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - در ادامه سلسله نشست‌های پیرامون حقوق دریاها، دور دیگری از نشست های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید
شهریور 97
6 پست
مرداد 97
8 پست
روسیه
42 پست
شوروی
7 پست
مرکل
1 پست
اوباما
1 پست
دریای_خزر
82 پست
ایران
26 پست
قزاقستان
25 پست
ترکمنستان
25 پست
آذربایجان
19 پست
عراق
2 پست
دانمارک
6 پست
نروژ
4 پست
فلات_قاره
13 پست
مسکو
3 پست
ناوالنی
1 پست
نروز
1 پست
جان_ماین
3 پست
پاکستان
2 پست
هند
2 پست
تاپی
1 پست
آمریکا
8 پست
ترکیه
4 پست
گرجستان
1 پست
اوپک
1 پست
اروپا
3 پست
کریمه
1 پست
وزن_سیاسی
10 پست
کابوی_ها
1 پست
نفت
1 پست
اقتصاد
1 پست
روسی
1 پست
نظربایف
1 پست
تونس
2 پست
لیبی
3 پست
خزانه
1 پست
بابل
1 پست
قطر
1 پست
بحرین
1 پست
هندوراس
1 پست
اسلام
1 پست
خزر
1 پست
کلمبیا
1 پست
اوکراین
1 پست
رومانی
1 پست
انگلستان
1 پست
ولگا
1 پست
قره_سو
1 پست
چین
3 پست
بریتانیا
1 پست
وطن_یولی
1 پست
مازندران
1 پست
تهران
1 پست
پانتا_ری
1 پست
گرگان
1 پست
ایرنا
1 پست
باکو
1 پست
تسنیم
1 پست
آلمان
1 پست
هلند
1 پست
حمل_و_نقل
2 پست
کمونیست
1 پست
دوما
1 پست
عشق_آباد
2 پست
گلستان
1 پست
ترکمنچای
1 پست
مصر
1 پست
عربستان
1 پست
سوریه
2 پست
کانادا
1 پست
مالت
1 پست
سیاست
1 پست
آنکارا
1 پست
گرین_لند
2 پست
Hamed Aghazadeh
University of Tehran Pharmaceutical Engineering student & Graduated from Department of Microbiyology