# تحدید_حدود

برگزاری نشست در موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر تحت عنوان تحدید حدود فلات قاره، موضوعات، قضیه دانمارک و نروژ

موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - در ادامه سلسله نشست‌های پیرامون حقوق دریاها، دور دیگری از نشست های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید

نکات حقوق بین الملل، حقوق دریاها، مفهوم منصفانه خط میانه در تحدید حدود فلات قاره(1)

نکات حقوق بین الملل، حقوق دریاها، مفهوم منصفانه خط میانه در تحدید حدود فلات قاره، بررسی رویه‌های بین‌المللی، قضیه دریای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

نکات حقوق بین الملل(2)، حقوق دریاها، بررسی رویه‌های بین‌المللی

نکات حقوق بین الملل(2)، حقوق دریاها، بررسی رویه‌های بین‌المللی، قضیه تونس و لیبی (1982) مفهوم منصفانه خط میانه در تحدید ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید